Bez balastu / Dana Jakoubková redaktorka

Když si k naplnění touhy po vlastním bydlení nezvolíme mainstreamový model „amerického snu“, ale transcendentní touhu po okouzlení, po něčem, co obyčejnost ne překračuje, ale prostupuje, nikdy nespadneme do pasti šedi a stereotypu.

Podobně neuděláme chybu, pokud do interiéru zvolíme i věci, které jsou něčím víc než jen praktickými; věci, které mají rituální a duševní hloubku. Třeba starý stůl po pradědečkovi nebo živý oheň uprostřed okna.

Bez balastu - SCHAUFLER-ROSKOVEC, s.r.o.